หนองคาย – ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ อบต.พระพุทธบาท นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือชาวบ้าน 173 ครัวเรือน

หนองคาย – แล้งหนักปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ ร่วมกับ อบต.พระพุทธบาท นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือชาวบ้าน 173 ครัวเรือน ที่ประสบภัยแล้งอย่างหนัก

สถานการณ์ภัยในจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะที่บ้านไทรงาม หมู่ 7 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ชาวบ้านเดือดร้อนหนักกว่า 173 ครัวเรือน ขาดน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก เนื่องจากสระน้ำที่กักเก็บน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้านแห้งขอดขุ่นจนทำให้ปลาในสระน้ำตายลอยเหนือน้ำ จนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้  และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

นายพรต ภูภักดิ์ นายอำเภอศรีเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์  เดชา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองฯ พร้อมนายนพรัตน์  สุนันทา ผู้ใหญ่บ้านบ้านไทรงาม ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท  เพื่อนำรถบรรทุกน้ำขนาด ความจุ 12,000 ลิตร และถังบรรเทาภัยแล้งความจุ 2,000 ลิตร ออกให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นการด่วน โดยได้นำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำในพื้นที่บ้านไทรงาม วันละ 2 เที่ยว เพื่อให้ 173 ครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท จะประสานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล สูบน้ำจากแม่น้ำโขง เข้ามาเก็บกักไว้ในสระน้ำกลางหมู่บ้าน เพื่อสำรองน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้งนี้ เพื่อป้องกันการขาดน้ำใช้ของชาวบ้านช่วงหน้าแล้งต่อไป

 

Related posts