#เก้าเลี้ยวมอบถุงยังชีพ 417 ชุด…

. วันนี้ 23 เม.ย.63 เวลา 10.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้จัดให้ชุดปฏิบัติการระดับตำบล นำถุงยังชีพ จำนวน 417 ชุด ไปมอบ เป็นกำลังใจและตรวจเยี่ยม แก่บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว และกักกันตัว 14 วัน ตามข้อปฏิบัติที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์กำหนด ซึ่งถือว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

ทั้งนี้ ถุงยังชีพทั้งหมดในวันนี้อำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับมอบจาก บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด และคณะสงฆ์ อำเภอเก้าเลี้ยว โดยพระครูนิวิจสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอ ซึ่งนอกจากมีการนำถุงยังชีพไปมอบแล้ว ยังให้ อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน ได้ไปร่วมมอบพร้อมกับใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ สมาชิกของครัวเรือนทุกคนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานในเชิงรุกของอำเภอเก้าเลี้ยว สร้างความสุขและปลอดภัยแก่ทุกคน ซึ่งการแจกจ่ายถุงยังชีพในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ครั้งที่ 1 จำนวน 167 ชุด เป็นถุงยังชีพจากการมีผู้บริจาคมา ครั้งที่ 2 จำนวน 100 ชุด เป็นถุงยังชีพจากจังหวัดนครสวรรค์

โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ เป็นผู้มอบให้ ครั้งที่ 3 จำนวน 249 ชุด เป็นถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยโดย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และนายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.นครสวรรค์ เป็นผู้มอบให้ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จำนวน 417 ชุด จึงถือว่าอำเภอเก้าเลี้ยว ได้นำสิ่งของไปมอบแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้อย่างครอบคลุมทุกคน… ..

(ดนัย เกียรติวงศ์ชัย ตาคลี)

Related posts