ฉะเชิงเทรา-อำเภอบางปะกง จัดกิจกรรม”เดินแบบผ้าไทยการกุศล” เนื่องในวันสตรีสากลเพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอบางปะกง

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NYf-0I2Jc9c[/embedyt]

ฉะเชิงเทรา-อำเภอบางปะกง จัดกิจกรรม”เดินแบบผ้าไทยการกุศล” เนื่องในวันสตรีสากลเพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอบางปะกง

 


ค่ำวานนี้ (8 มี.ค.63) ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม”เดินแบบผ้าไทยการกุศล” เพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอบางปะกง เนื่องในวันสตรีสากล โดยมีนางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอนันตยา พรชูตรง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง นางสาวกุญพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มสตรีอำเภอบางปะกง เข้าร่วมกิจกรรม


นางบุญรอด จอกแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางปะกง กล่าวว่า การจัดงาน “วันสตรีสากล” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบการดำเนินงานพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอ บางปะกง และร่วมกันสืบสานพระราช ปณืธานสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินีนาถ


พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจ ของคนไทย รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดกระแสความนิยม การแต่งกายผ้าไทย แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นการสืบสานอนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงคู่ อยู่ในแผ่นดินสืบไป ตลอดจนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นอีกด้วย

Related posts