#รร.อนุบาล นว.รับนักเรียน ปลอดเด็กฝาก

​เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจับสลากรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพยาบาล เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ มาคัดกรองการระบาดของโรค โควิค-19 อย่างเข้มงวด
​โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ มี นางสาคร คล้ายแท้ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งปีนี้มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2563 มีจำนวน 389 คน จำนวนที่รับได้ 150 คน แต่มีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ตามเงื่อนไขพิเศษที่ทาง สพฐ.กำหนด จำนวน 4 คน จึงเหลือนักเรียนที่จับสลากจำนวน 146 คน ก่อนที่จะมีการจับสลาก ทางโรงเรียนได้มีการชี้แจงวีธีการจับสลากพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และระเบียบของ สพฐ.ให้กับผู้ปกครองรับทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สำหรับจับสลากในวันนี้มี นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ นายสุทธิชัย อื้อศรีวงศ์ อจ.เลขา ชำนาญหมอ กรรมการสถานศึกษา นายสินพัฒน์ ฤกษ์อัตการ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อให้การจับสลากเป็นไปตามระเบียบตามที่ สพฐ.ได้กำหนด
​สำหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนในปีนี้ ได้รับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ และประกาศผลไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีโปรแกรมสองภาษา ระดับอนุบาล 2 รับจำนวน 25 คน โปรแกรมวิทย์-คณิต รับจำนวน25 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1โปรแกรมสองภาษารับเพิ่มเติมอีก 5 คน(ระดับอนุบาล 3 นักเรียนขึ้นชั้น ป.1 มา จำนวน 25 คน) โปรแกรมวิทย์-คณิต รับจำนวน 60 คน ซึ่งนักเรียนได้รายงานตัวไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนได้ใช้วีการประเมินซึ่งปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด
​ดังนั้นในการรับนักเรียนเข้าเรียนของโรงเรียนในปีนี้ จะใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานกำหนดไว้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงไม่มีการรับนักเรียนกรณีอื่น ๆ ผู้ปกครองจึงมั่นใจว่าปีนี้ไม่มีการรับนักเรียนที่เรียกว่า “เด็กฝาก” อย่างแน่นอน

Related posts