#ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 โดยสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงานครับ …………….มาเริ่มกันที่สถานการณ์ของโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ เวลานี้พบผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย พบเป็นติดเชื้อสายพันธ์อินเดียเพิ่ม 3 ราย พร้อมกันนี้ได้ย้ำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนจะต้องลงทะเบียน CM-CHANA และยังเตือนเอาผิดกับผู้ให้ที่พักโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ เวลานี้ทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อสะสมถึง 4,101 ราย รักษาหายแล้ว 4,101 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ 47 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 11 ราย แยกเป็นกลุ่มสีตามอาการ ผู้ป่วยสีเขียว 34 ราย ผู้ป่วยสีเหลือง 17 ราย ผู้ป่วยสีส้ม 6 ราย และผู้ป่วยสีแดง 1 ราย และยังไม่มีรายงานการเสียชีวิต ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมมีจำนวนเท่าเดิม 26 ราย … ………ส่วนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงหรือผู้สัมผัสเมื่อว่านก่อน ตรวจไปทั้งหมด 1,060 ราย พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.47 ส่วนปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ ช่วงนี้จะพบผู้ที่สัมผัสเชื้อจากต่างจังหวัด แล้วเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน อย่างรายใหม่ 3 ใน 5 ราย ก็เช่นกัน สัมผัสโรคจากต่างจังหวัดแล้วเดินทางเข้ามาตรวจพบเชื้อในจังหวัด และอีก 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชนจากกิจกรรมที่ดำเนินร่วมกัน ทั้งนี้จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ต้องเคร่งครัดในมาตรการการป้องกัน ต้องลงทะเบียนและกักตัวอย่างจริงจัง และการกักตัวที่บ้านท่าน ต้องแยกห่างจากคนในครอบครัวให้ชัดเจน ทั้งแยกห้องนอน ห้องน้ำ การรับประทานอาหาร และกิจกรรมที่ร่วมกัน จึงจะทำให้ญาติของท่านปลอดภัย .………….. หากไม่ปฏิบัติตามก็จะพบผู้สัมผัสจำนวนมาก และอาจระบาดขยายวงกว้างเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆได้ ส่วน คลัสเตอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ เหลือเฝ้าระวัง 2 คลัสเตอร์ ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าเวลานี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาหลายวันมาแล้ว สำหรับการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์เดลต้า เมื่อวานนี้ ได้ตรวจหาสายพันธ์เชื้อ พบเป็นสายพันธ์เดลต้า เพิ่ม 2 ราย และมีการแพร่ระบาดในกลุ่มญาติใกล้ชิดอีก 1 ราย รวมเป็น 3 รายรวมทั้งหมดจากเดิมที่รายงานไปแล้ว 14 ราย แต่ยังติดเป็นการติดเชื้อในวงจำกัด ในกลุ่มเครือญาติ เนื่องจากผู้ติดเชื้อที่นำเข้ามามีการกักตัวและตรวจพบเร็ว พร้อมมีการควบคุมโรคอย่างรวด เร็ว ซึ่งสายพันธ์เดลต้า อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้รวดเร็ว แต่การก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคไม่ว่าสายพันธ์ไหน ก็ไม่แตกต่างกัน ……………เพราะฉะนั้นจึงขอฝากเตือนให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากปฏิบัติได้ดีเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธ์อะไร ก็จะไม่เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง รวมทั้งต้องร่วมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้มากๆ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัวและรักษาระยะห่างจากบุคคลใกล้ชิด ส่วนการฉีดวัคซีนที่เวลานี้ มีการเลื่อนฉีดตลอด สิ่งสำ คัญวัคซีนที่นำมาฉีดให้ประชาชน มันเป็นวัคซีนคุณภาพต่ำ ยิ่งมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง ฉีดแล้วพิการ ฉีดแล้วเสียชีวิต มันก็เลยทำให้คนที่ตัดสินใจจะฉีดถึงกับกล้าๆกลัวๆ …………….ลองมาดูข้อมูลของผู้ติดเชื้อใน 10 จังหวัด ว่ามีที่ไหนบ้างอันดับ 1. กรุงเทพมหานคร 1,498 ราย, 2. ปทุมธานี 458 ราย, 3.สมุทรปราการ 412 ราย, 4. สมุทรสาคร 395 ราย, 5.ชลบุรี 275 ราย, 6. นนทบุรี 267 ราย, 7. สงขลา 232 ราย, 8. นครปฐม 230 ราย, 9. ปัตตานี 213 ราย และ ยะลา 205 ราย มาดูรายชื่อของจังหวัดทั้ง 10 จังหวัดแล้ว ค่อยชื่นใจหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราไม่ติดโผไปกับเขาด้วย แต่ยังไงด่านตรวจท่านผู้ว่าก็อย่าพึ่งสั่งยกเลิกตรวจนะครับ และการตรวจขอให้ตรวจระเอียดมากกว่านี้ โดยเฉพาะรถที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด อยากให้ตรวจทุกจังหวัดครับ

…………ออกเวรก่อน…………..สินในน้ำ

Related posts